Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Αναπλήρωση Θεωρίας

Την Τετάρτη 30/5 και ώρα 12:00 στην Α2 θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου που δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.
Κ.Ράντος