ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Στη σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη έχει βγει ανακοίνωση (στο news forum) σχετική με τα συγγράμματα του μαθήματος.
Κ.Ράντος