Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εργαστήριο

Λόγω κάποιας υποχρέωσης του διδάσκοντα, το εργαστήριο των 19:00-21:00 δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 10/03. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το τμήμα καλούνται να παρακολουθήσουν κάποιο από τα άλλα εργαστήρια (15:00-17:00 ή 17:00-19:00).
Κ.Ράντος