Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εργαστήριο

Με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι φοιτητές να παρακολουθήσουν το εργαστήριο λόγω επικάλυψης με άλλα μαθήματα και υποχρεώσεις, υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός ακόμα τμήματος, Δευτέρα 16:00-18:00. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στη σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη (http://moodle.dcie.teiemt.gr/digital_lessons/course/view.php?id=15).
Κ.Ράντος