Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Δηλώσεις Εργαστηρίων

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα στη γραμματεία, και μόνον αυτοί, παρακαλούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr/ και μέχρι τις 20/02/2020, το τμήμα στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 25/02/2020.
Οι δηλώσεις για την τελική εξέταση θα ανοίξουν αργότερα, όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία των εξετάσεων.
Κ.Ράντος