Εγγραφή στο Εργαστήριο «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» Π.Π.Σ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» να δηλώσουν την ομάδα την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr έως και την Παρασκευή 21/02/2020. Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 24/02/2020.