Πρόσκληση παρακολούθησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY (προθεσμία: 16/9/2021)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μου στείλουν email (Θωμάς Λάγκας – tlagkas@cs.ihu.gr) μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να παρακολουθήσουν εξαποστάσεως τα μαθήματα που θα γίνουν 20-24 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY – Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://www.jaunty.eu/).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα καθημερινά επί 5 ημέρες με διάρκεια περίπου 3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων είναι «Introduction to IoT and Smart Devices«. Υπάρχουν 5 διαθέσιμες θέσεις για φοιτητές του ιδρύματος, για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεων των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

LAGKAS THOMAS

Ο Δρ. Θωμάς Δ. Λάγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το 2002, έλαβε με άριστα το πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα το 2006. Το 2012 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ από το ΕΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Μάθησης και Διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ το 2017. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο τον ασύρματων δικτύων με εφαρμογές σε τομείς όπως συστήματα IoT, 5G και UAV. Αποτελεί μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων έγκριτων επιστημονικών περιοδικών (εκδότες: IEEE, Elsevier, Springer) και Ανώτερο Μέλος (Senior Member) του ινστιτούτου IEEE.