ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Οι νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μπορούν να κατεβάσουν την πρόσκληση από τους ακόλουθους συνδέσμους στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου: https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31 (Επιτροπή ερευνών) και https://www.ihu.gr/calls/

Ο Πρόεδρος