Διαδικασία εξέτασης μαθημάτων Δ.Καραμπατζάκη

Η εξέταση των μαθημάτων του διδάσκοντα Δ. Καραμπατζάκη στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Με ανοικτό το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος (όχι σημειώσεις)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Με ανοικτό το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος (όχι σημειώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Με ανοικτό το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος (όχι σημειώσεις)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ: Με ανοικτές σημειώσεις

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Με ανοικτό το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος (όχι σημειώσεις)