Πρόοδος (εξέταση) στο εργαστήριο «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός».

Η προγραμματισμένη πρόοδος (εξέταση) στο εργαστήριο «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να προσέλθουν στο τμήμα όπου είναι εγγεγραμμένοι/ εγγεγραμμένες, όπως φαίνεται στα παρακάτω συνημμένα.

Ο διδάσκων καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος