Υπολογιστικά συστήματα Νανοτεχνολογίας – Ματαίωση μαθήματος

Το μάθημα «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας» της Παρασκευής 11/3/2016 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.