Πρόοδος εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί η Πρόοδος του εργαστηρίου, τις ημέρες και ώρες που πραγματοποιούνται τα μαθήματα
(Δευτέρα 9/11/2020 και Τετάρτη 11/11/2020).

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle.