Πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων

Πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων

Η πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ των φοιτητών του τμήματος μπορεί να συνεχίσει εξ’αποστάσεως κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων με την σύμφωνη γνώμη εργοδότη και φοιτητή και εφόσον η εταιρεία απασχόλησης δεν τελεί υπο αναστολή λειτουργίας. Με την λήξη των περιοριστικών μέτρων, οι ασκούμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στην δια ζώσης απασχόλησης στους οικείους φορείς.