Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης – Έναρξη διαλέξεων

Το μάθημα «Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης» θα ξεκινήσει κανονικά την Τετάρτη 24-02-2021 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το περίγραμμα του μαθήματος και οι σχετικές οδηγίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στο ΝΕΟ moodle -> https://moodle.cs.ihu.gr/

Καλή αρχή και πάντα με υγεία!

Ο διδάσκων