Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη-Εξέταση Σεπτεμβρίου

Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη-Εξέταση Σεπτεμβρίου

Όσοι φοιτητές παρέδωσαν εργασία μέχρι την 15/6 και δήλωσαν ότι θα εξεταστούν καλούνται να συνδεθούν στην διεύθυνση https://zoom.us/j/95316736704 την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 9:00 πμ.