Προγραμματισμένη Απουσία Καθηγητή

Ο Καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος θα απουσιάζει από Κυριακή 25- έως Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 σε προγραμματισμένη συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου RONNI στην πόλη Bansko της Βουλγαρίας.

Ως εκ τούτου οι θεωρίες των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» και «Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής» δεν θα διδαχθούν την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και η αυτή η απώλεια διδακτικών ωρών θα καλυφθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος