ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Πτυχιακή Νο 1
Ώρα 11.30 -12.00
Τίτλος: «Ανακάλυψη και επικοινωνία δικτυακών συσκευών μέσα από έξυπνη τηλεόραση».
Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Κ. Ράντος

Φοιτητές: Μπρατάνης Δημήτριος, Ραψομανίκης Αλέξανδρος
Εξεταστική Επιτροπή
Dr. Κ. Ράντος
Dr Γ. Παπακώστας
Dr Λ. ΜωυσιαδηςΠτυχιακή Νο 2
Ώρα 12.00 -12.30

Τίτλος: Ανάπτυξη βιβλιοθήκης λογισμικού συλλαβισμού της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Γ. Παπακώστας

Φοιτητής: Αλέξανδρος Δομακίδης
Εξεταστική Επιτροπή
Dr. Κ. Ράντος
Dr Γ. Παπακώστας
Dr Λ. Μωυσιαδης


Πτυχιακή Νο 3
Ώρα 12.30 -13.00

Τίτλος: «Ηλεκτρονικό αποθετήριο ανώτερων μαθηματικών- Electronic repository of higher mathematics»
Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Μαρδύρης Βασίλειος

Φοιτητής: Ασκαρίδης Δημήτρης
Εξεταστική Επιτροπή
Dr. Β. Μαρδύρης
Μ. Μιχαήλ
Dr. Θ. Παχίδης


Πτυχιακή Νο 4
Ώρα 13.00 -13.30

Τίτλος
«Έξυπνος Καθρέπτης – Smart-Mirror»:
Επιβλέπων Καθηγητής:: Μανιός Μιχαήλ
Συνεπιβλέπων: Dr. Θ. Παχίδης

Φοιτητής: Φίλιππος Μικρόπουλος

Dr. Β. Μαρδύρης
Μ. Μιχαήλ
Dr. Θ. Παχίδης