Δίκτυα Υπολογιστών – Αλλαγή αίθουσας

Η θεωρία του μαθήματος θα γίνει σήμερα εκτάκτως στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων.
Κ.Ράντος