ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Λόγω κάποιων αναγκών που προέκυψαν, το πρόγραμμα εξετάσεων τροποποιήθηκε μόνον για την ημέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλώ δείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Με κίτρινο έχουν επισημανθεί οι αλλαγές.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας