Εξετάσεις – Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

Εξετάσεις – Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

Όσοι φοιτητές παρέδωσαν την εργασία στο μάθημα Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη μέχρι 15/6 και δεν μπόρεσαν να εξεταστούν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhOqEKqoYEGLqxdwspa4wUAgtVDCEBDaxpe2LKq002M/edit#gid=0 μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου.