Πρακτική Άσκηση στο ΚΤΕ

Πρακτική Άσκηση στο ΚΤΕ

Προσφέρονται 2 θέσεις Πρακτικής στο ΚΤΕ ΑΜΘ. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Πογαρίδη άμεσα.