Αιτήσεις Πρακτικής

Αιτήσεις Πρακτικής

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που αποστέλλουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αποστολής που αναγράφονται στον οδηγό Πρακτικής καθώς σε αντίθετη περίπτωση είναι πολύ πιθανή η απώλεια της αίτησης.