ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID – 19 ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

α) Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών.
β) Οι μη εμβολιασμένοι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο και δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρμα edupass.gov.gr σε εβδομαδιαία βάση.
γ) Για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους (π.χ. εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, κυλικεία, γυμναστήρια, φοιτητικές εστίες) και τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες των Α.Ε.Ι., όπως διδασκαλία, εξετάσεις, ορκωμοσίες, συνέδρια κ.λ.π. δεν θα διενεργούνται έλεγχοι πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή τεστ για τους μη εμβολιασμένους.
δ) Η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους καθώς και στους εξωτερικούς χώρους στους οποίους παρατηρείται συνωστισμός παραμένει υποχρεωτική.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
2510462341-147
info@cs.ihu.gr