Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΔΙΠΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν νέα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με θέμα » Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων Δεδομένων».

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ αποστάσεως και η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (μάθημα με εκπαιδευτή μέσω τηλεδιάσκεψης),
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (εκπαιδευτικό υλικό σε ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα)
Εκπαίδευση με ασκήσεις σε ειδική πλατφόρμα προσομοίωσης
Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες σε δικτυακές συσκευές (switch, router κλπ) όπου οι φοιτητές συνδέονται με απομακρυσμένο έλεγχο και εκτελούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στις συσκευές.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://kedivim.ihu.gr/diaxeirisi_diktyon_dedomenon/