ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Η θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσει 30/10/2020, Τετάρτη 8:15-10:00.
Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ’αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, μέσω του συνδέσμου που θα ανακοινωθεί στην Ασύγχρονη, στη σελίδα του μαθήματος.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει 7/10/2020, Τετάρτη 10:00-11:00 και 11:00-12:00. Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ’αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Η δήλωση του εργαστηρίου γίνεται μέσω του συνδέσμου, μέχρι 4/10/2020.