Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Εργαστήριο – Δήλωση Τμήματος (Τελική Εξέταση)

Παρακαλούνται οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής που έχουν κοπεί με βαθμό στο εργαστήριο να μπουν στην Πλατφόρμα Courses και να δηλώσουν το τμήμα Τελική Εξέταση.