(Παράταση δυο Ημερών) Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου / Άνοιγμα Δήλωσεων Συμμετοχής (συναίνεσης) στην Εξέταση

Αγαπητοί φοιτητές του τμήματος:

Σας ενημερώνω πως έχει δοθεί παράταση δηλώσεων στο σύστημα courses.cs.ihu.gr ώστε να μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην εξέταση κάθε μαθήματος.

Από την πλατφόρμα Courses πρέπει να αποδεχτείτε την «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΈΤΑΣΗ» για κάθε μάθημα ώστε να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό προς δήλωση μέχρι το Σάββατο 20/06/2020 ώρα 23:59.

Μην δηλώσετε μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Με εκτίμηση,

Β.Τσουκαλάς