Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τελικά τμήματα του εργαστηρίου «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός», όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις είναι τα εξής:
Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Τμήματα Εργαστηρίου