Εισαγωγή στον προγραμματισμό: Αίθουσες διδασκαλίας

Οι αίθουσες διδασκαλίας του εργαστηρίου θα είναι οι ακόλουθες:

Ομάδες Τετάρτης 12.00-13.00, και Τετάρτης 13.00-14.00 στο εργαστήριο Windows 1

Όλες οι υπόλοιπες ομάδες στο εργαστηριο ΕΠΥΣ.