Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Εξέταση Εργασιών

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση των εργασιών της θεωρίας του μαθήματος «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα γίνει 12/1 στις ώρες τις θεωρίας 15:00-18:00.

Η εξέταση των εργασιών του εργαστηρίου του μαθήματος «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα γίνει 12/1 στις ώρες του εργαστηρίου 18:00-20:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Ε1 & Ε2 – 18:00
Ε3 & Ε4 – 19:00

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας