ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως στις 4 Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.dcie.teiemt.gr στην ενότητα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4/2/2021».