Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Αναπλήρωση Εργαστηρίου

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Αναπλήρωση Εργαστηρίου

Η αναπλήρωση του εξ’αναβολής εργαστηρίου για το μάθημα «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός», θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ε1 – 25/11/2016 – 09:00-10:00
Ε2 – 2/12/2016 – 09:00-10:00
Ε3 – 2/12/2016 – 13:00-14:00

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας