Δίκτυα Υπολογιστών

Η θεωρία του μαθήματος και το εργαστήριο που είναι προγραμματισμένα για τη Δευτέρα 28/11 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.
Κ.Ράντος