Παράδοση Project Προηγμενων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών

Με βάση το νέο πρόγραμμα εξεταστικής που θα ανακοινωθεί, η ημερομηνία παράδοσης των τελικών εργασιών θα είναι μια εβδομάδα ΠΡΙΝ την εξέταση του Μαθήματος.
Μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα εξετάσεων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με συγκεκριμένη ημερομηνία και πληροφορίες του τρόπου υποβολής