Εξεταστική περίοδος

Λόγω της μετάθεσης κατά μια εβδομάδα του ακαδημαϊκού ημερολογίου, το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου που είχε ανακοινωθεί δεν ισχύει. Θα ακολουθήσει νέο πρόγραμμα.
Κ.Ράντος