Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου και Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο  Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου και Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Παρακαλώ δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cs.ihu.gr/cs_hosting/attachments/webpages/el_timetable.pdf

και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.cs.ihu.gr/academic_calendar.xhtml