Ενημέρωση για το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και τη Λήψη Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών

Ενημέρωση για το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και τη Λήψη Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών

Όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής καλούνται την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. στην αίθουσα Α1 προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές μετά τη μετατροπή του ΤΕΙ ΑΜΘ σε Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ που παρακολουθούν και για τη δυνατότητα λήψης Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών.

Ο Πρόεδρος