ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Καλούνται οι απόφοιτοι της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας info@cs.ihu.gr από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 έως 11:00 το πρωί την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας. Όσοι έχουν καταθέσει την αίτηση δεν απαιτείτε να την αποστείλουν ξανά. Η ημερομηνία της ορκωμοσίας είναι ημέρα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου . Η ώρα καθώς και οδηγίες θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΕΟ