«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» – Τρόπος Εξέτασης Μαθήματος

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» – Τρόπος Εξέτασης Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», που είναι Εαρινού Εξαμήνου στο παλαιό ΠΠΣ, δεν θα εξεταστεί με γραπτή εξέταση στην προσεχή εξεταστική περίοδο Ιουνίου, αλλά ούτε και στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

Η εξέταση των φοιτητών θα γίνει μέσω ομαδικής εργασίας (2-3 ατόμων) και ατομικής προφορικής εξέτασης. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να σχηματίσουν ομάδες κατάλληλου αριθμού ατόμων και να ενημερώσουν το διδάσκοντα στο email tsimperidis@cs.ihu.gr, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 23/10/2022.