Ώρες Γραφείου – Θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να με συναντήσουν στο γραφείο μου μπορούν να κανονίζουν το ραντεβού με την αποστολή email στο dkara@teiemt.gr
Επιπρόσθετα, φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακές εργασίες μπορούν να μελετήσουν τα διαθέσιμα θέματα στο επισυναπτόμενο αρχείο