Μεταφορά μαθήματος ΠΟΛΥΜΕΣΑ απο τις 23/12 στις 21/12.

Το μάθημα της Πέμπτης 23/12/2021 θα μεταφερθεί για τη Τρίτη 21/12/2021.
Εργαστηριακό τμήμα 1: 14:00-15:00
Εργαστηριακό τμήμα 2: 15:00-16:00
Θεωρία: 16:00-18:00