ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές/ες

παρακαλείσθε να ολοκληρώσετε την υποβολή της δήλωσης σας έως και την Κυριακή 19-12-2021.Λόγω μετάπτωσης νέου πληροφοριακού προγράμματος δεν δύναται να δοθεί παιρετέρω παράταση, παρακαλείσθε να μεταφέρετε την πληροφορία σε ομάδες φοιτητών διαδικτυακά..

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

2510462341-147

info@cs.ihu.gr