Μαθήματα Καθηγητή Γ. Παπακώστα

Τα μαθήματα θεωρίας «Αναγνώρηση Προτύπων» και «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» για την εβδομάδα 8/1 – 12/1 θα διεξαχθούν στην αίθουσα της Τηλεματικής την προβλεπόμενη ώρα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας