Δίκτυα Υπολογιστών – Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών για τη Δευτέρα 8/1 θα γίνει στην αίθουσα της Τηλεματικής.
Κ.Ράντος