Μαθήματα Καθηγητή Γ.Παπακώστα

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφή εργαστηρίων:

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός: Έναρξη θεωρίας 3/10/18 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας μέχρι 8/10.

Αναγνώριση Προτύπων: Έναρξη θεωρίας 4/10/18 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας μέχρι 8/10.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας