Δηλώσεις των Εργαστηριακών τμημάτων στο μάθημα Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός – Ε

Επειδή τα εργαστηριακά τμήματα στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό έχουν γεμίσει, παρακαλούνται οσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει τμήμα να μπουν στην πλατφόρμα labs.teiemt.gr και να δηλώσουν το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ.

Στη συνέχεια κατόπιν συνεννόησης θα γίνει η κατανομή τους σε τμήμα.