Μαθήματα Καθηγητή Γ.Παπακώστα

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφή εργαστηρίων:

Αναγνώριση Προτύπων: Έναρξη θεωρίας 3/10/17 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας.

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός: Έναρξη θεωρίας 5/10/17 – Η εγγραφή στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση της φόρμας.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας