ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 4
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Δευτέρα 14 /06 /2021, ώρες 15:00 – 18:00.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:

Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.