ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 6
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Δευτέρα 14 /06 /2021, ώρες 18:00 – 21:00.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:

Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.