Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Δηλώσεις Ομάδων Εργαστηρίων

Στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr έχει ενεργοποιηθεί για δήλωση ομάδων, το εργαστήριο του μαθήματος Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, μέχρι και την Κυριακή 23/2.